Intermediairs

Inloggen

Wie is SBI?
SBI staat voor Specialisten in Basisbeloning voor het Intermediair.
Het Intermediair maakt zelf de keuze hoe haar professionele advies beloond moet worden door de relatie. Continuïteit en gestructureerde samenwerking met SBI zijn kernbegrippen om professionalisering en optimalisering van de kwaliteit van het advies door het intermediair te laten voortbestaan. U kunt uw advieskracht en -tijd nog beter besteden aan uw relaties door middel van een abonnementsysteem.

Wat doet SBI?
SBI verzorgt de totale afhandeling van het abonnementsysteem die u uw relaties kunt gaan aanbieden. Dit betekent veel meer dan alleen incasso. Het gehele traject vanaf de eerste brief aan uw relaties tot en met de geautomatiseerde inkomsten voor uw organisatie worden verzorgd door SBI.

SBI draagt in samenwerking met u zorg voor het ‘in huis halen’ van financiële rust in uw organisatie. De financiële slagkracht van gestage, gelijkmatige inkomsten via het abonnementsysteem stelt u in staat  om u nog meer te richten op het professionele advies wat de huidige klant van u vraagt.

• Maandelijkse vaste inkomsten
• Gespecialiseerd automatiseringssysteem in 'factoring'
• Inkomsten afgezekerd door Stichting SBI Derdengelden

Wat is mijn investering?
Als u zelf uw relaties benadert en dus rechtstreeks de abonnementen sluit, dan betaalt u slechts voor de opmaak en eventuele drukkosten van een Service-Abonnementsboekje. SBI helpt u uiteraard met het inregelen van het abonnementensysteem en alles wat daar verder bij komt kijken. 

Indien gewenst verzorgt SBI de verzending van de Service-Abonnementbrieven. Dit zal geschieden in van tevoren overeengekomen cohorten per maand van het totaal aantal aan te schrijven relaties. Hiervoor worden, naast het door u aangeleverde briefpapier en enveloppen, kosten gerekend per aan te schrijven relatie. SBI verzorgt de totale afhandeling van het abonnementsysteem dat uw relaties krijgen aangeboden. Vanaf de eerste brief aan uw relaties tot en met de geautomatiseerde inkomsten voor uw organisatie worden verzorgd door SBI.

Zodra uw relatie abonnementsgeld betaalt ontvangt u inkomsten.

Wat ziet mijn relatie van SBI?
SBI incasseert het abonnementsgeld bij uw relatie. Uw relatie ziet de naam SBI dus op het bankafschrift en/of de factuur. Uiteraard wordt overal ook uw naam vermeld.

Kan ik mijn huidige administratieprogramma behouden?
Uiteraard kunt u uw huidige administratieprogramma blijven gebruiken. Het enige dat u hoeft te doen is het relatiebestand in een exceldocument bij SBI aan te leveren.

Zijn mijn gegevens veilig bij SBI? 
SBI heeft melding gedaan aan het College Bescherming Persoonsgegevens van het feit dat zij persoonsgegevens verwerkt. SBI garandeert een veilige behandeling van uw gegevens en de gegevens van uw relaties. Geen van deze gegevens zullen ooit aan externe partijen worden verstrekt zonder uw toestemming.

Hoe ziet de overeenkomst met mijn relatie eruit? En de algemene voorwaarden?
SBI levert als extra service alle documentatie aan die u met betrekking tot het abonnementsysteem voor de communicatie met uw relaties kunt gebruiken. Dit betekent o.a. een Overeenkomst Abonnement en algemene voorwaarden. Wanneer u kiest voor SBI, ontvangt u deze documenten gratis bij aanvang.

Hoe krijg ik inzicht in de betalingen van mijn relaties?
Middels een inzagefunctie op de website van SBI krijgt u inzicht in de financiële administratie van uw relaties bij SBI.

Wanneer worden de betalingen van mijn relaties aan mij overgemaakt?
Uiterlijk voor de vijftiende van de maand volgend op de maand waarin de incasso heeft plaatsgevonden. Uw saldo wordt beheerd in een Stichting Derdengelden waardoor betaling gewaarborgd is.