Consumenten

Hieronder hopen we de meeste vragen alvast voor u te beantwoorden.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

Door wettelijke veranderingen wordt het intermediair (uw tussenpersoon) niet meer volledig betaald via het provisiestelsel. Ook zijn de premies van veel verzekeringen verlaagd. Dit betekent dat u niet meer de gebruikelijke service zou kunnen ontvangen. Door middel van het abonnementsysteem / de basisbijdrage behoudt u het persoonlijk, kwalitatief en professionele advies dat u gewend bent.

SBI verzorgt voor uw verzekeringstussenpersoon de incasso en factureringen van het abonnement c.q. de basisbijdrage. Uw verzekeringstussenpersoon is hiervoor met SBI een overeenkomst aangegaan.

Om éénmalig een nieuwe factuur aan te vragen klikt u op het contactformulier en kiest  u bij het onderwerp voor: “Aanvraag nieuwe factuur”. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een nieuwe factuur van SBI.

Ja, dat kan. U heeft hiervoor reeds een machtigingsformulier ontvangen. Dit formulier kunt u invullen, ondertekenen en alsnog opsturen.

Wilt u een nieuw machtigingsformulier ontvangen, dan klikt u op het contactformulier en kiest  u bij het onderwerp voor  “Aanvraag machtigingsformulier”. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een machtigingsformulier.

Een overzicht van de betaalde abonnementsbedragen c.q. de basisbijdrage (een factuur) kunt u één keer per jaar toegestuurd krijgen. U kunt dit opvragen door het contactformulier in te vullen en bij onderwerp voor “Jaarlijks overzicht basisbijdrage” te kiezen. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een overzicht van SBI.

SBI verzorgt voor uw verzekeringstussenpersoon de incasso en factureringen van het abonnements c.q. de basisbijdrage. Uw verzekeringstussenpersoon is hiervoor met SBI een overeenkomst aangegaan.

SBI verzorgt voor uw verzekeringstussenpersoon de incasso en factureringen van het abonnementsbedrag c.q. de basisbijdrage. Uw verzekeringstussenpersoon is hiervoor met SBI een overeenkomst aangegaan.

SBI verzorgt voor uw tussenpersoon / assurantiekantoor de betalingsadministratie van het abonnementsbedrag c.q. de basisbijdrage. Daarom ziet u op uw rekeningafschrift de naam SBI staan in plaats van de naam van uw tussenpersoon.

Wanneer u van mening bent dat u een dubbele factuur van SBI heeft ontvangen, dan kunt u dit aangeven met het contactformulier. Kies bij onderwerp voor “Dubbele factuur ontvangen”.

Vermeld in de toelichting zo nauwkeurig mogelijk de volgende gegevens:
1) De factuurnummers van beide facturen waar het om gaat
2) De bijbehorende periodes
3) De totaalbedragen van beide facturen
4) Uw voorletter(s), achternaam en adresgegevens
5) De naam van uw tussenpersoon.

Wij adviseren u de betwiste facturen tijdig en correct te voldoen, zoals gesteld in de betalingsvoorwaarden van SBI.

Indien uw betaling is afgeschreven en op het juiste bankrekeningnummer is overgemaakt, hebben wij uw betaling ontvangen. Mocht u hierover twijfelen dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier. Noteer altijd het factuurnummer waarover het gaat. U ontvangt binnen 5 werkdagen bericht van SBI.

Facturatie

Wanneer u een adreswijziging door wilt geven  verzoeken wij u om dit met het contactformulier aan ons door te geven. Kies bij het onderwerp voor "Adreswijziging" en vermeld bij toelichting duidelijk wat uw nieuwe en oude adres is.

Wij verzoeken u vriendelijk uw tussenpersoon ook op de hoogte te stellen van uw adreswijziging.

Wanneer u door wilt geven dat het adres welke op de factuur vermeld staat niet juist is, verzoeken wij u om dit met het contactformulier aan ons door te geven. 

Kies bij het onderwerp voor "Onjuiste gevens op factuur" en vermeld bij toelichting: 
1) Het factuurnummer
2) De onjuiste (op de factuur vermelde) adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
3) De correcte adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats).

Indien gewenst kunt u bij de toelichting ook aangeven of u een nieuwe factuur wilt ontvangen, met de juiste gegevens. Wij zullen de gegevens zo spoedig mogelijk verwerken.

Met het contactformulier kunt u aangeven dat de gegevens op de factuur van de geadresseerde onjuist zijn.

Kies bij het onderwerp voor "Onjuiste gevens op factuur" en vermeld bij toelichting: 
1) Het factuurnummer
2) Welke gegevens (bijv. uw naam of voorletters) onjuist staan vermeld
3) De correcte gegevens.

Daarnaast kunt u ook aangeven of u een nieuwe factuur wilt ontvangen, met de juiste gegevens. Wij zullen de wijziging in behandeling nemen en controleren op correctheid bij uw tussenpersoon.

Wanneer u een betalingsherinnering heeft ontvangen van SBI, dan betekent dit dat de betalingstermijn is verstreken. U wordt verzocht om de factuur (met verhogingskosten) alsnog te betalen.

Het kan zijn dat de herinnering uw betaling heeft gekruist. Indien de betaling reeds meer dan 14 dagen geleden is kunt u het contactformulier invullen. 

Kies bij het onderwerp voor "Factuur is betaald" en vermeld bij toelichting:
1) Het factuurnummer
2) Op welke datum u de factuur heeft betaald
3) Welk bedrag u heeft betaald
4) Van welk rekeningnummer het bedrag is afgeschreven

U ontvangt uiterlijk binnen 5 werkdagen bericht van SBI.

U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:
1- Maandbetaling via automatische incasso
2- Jaarbetaling via automatische incasso
3- Jaarbetaling via factuur (binnen 30 dagen zelf overmaken).

Wanneer een factuur niet binnen 30 dagen wordt overgemaakt, ontvangt u een aanmaning (betalingsherinnering). Bij de eerste aanmaning worden € 7,50 kosten in rekening gebracht. Bij de tweede, tevens de laatste, aanmaning worden € 15,00 kosten in rekening gebracht. De verhogingskosten zijn voor de extra werkzaamheden. Deze kosten kunt u voorkomen door de factuur tijdig te betalen.

Wanneer u niet via automatische incasso wilt betalen, is alleen betaling per jaar mogelijk. U ontvangt hiervoor een factuur welke u zelf dient over te maken.

Het bedrag wordt (maandelijks) rond de eerste van de maand van uw rekening geïncasseerd.