Consumenten• Waarom een abonnement / basisbijdrage?
•  Wat is SBI?
Waarom ontvang ik een factuur van SBI?
Waarom ontvang ik geen factuur van mijn eigen tussenpersoon?
SBI op mijn bankafschrift?
Welke betalingsmogelijkheden zijn er?
Wat gebeurt er als ik de factuur te laat betaal?
• Ik heb een aanmaning ontvangen. Waarom staan hier extra kosten op?
Wanneer wordt de basisbijdrage van mijn rekening afgeschreven?

Ik heb een factuur ontvangen, maar wil liever automatisch betalen. Kan dat?
Ik wil per maand betalen maar niet via automatische incasso. Kan dat?
Ik betaal automatisch maar wil graag een overzicht van mijn betalingen.
Ik heb een dubbele factuur ontvangen. Wat nu?
Is mijn betaling ontvangen?

Adreswijziging: Ik ben verhuisd/ het adres op de factuur is onjuist.
Het adres op de factuur is onjuist.
Gegevens van de geadresseerde op de factuur zijn onjuist.
Onterechte herinnering: Factuur is al betaald/ de betaling is onderweg. 

 
 
 

Waarom een abonnement / basisbijdrage?
Door wettelijke veranderingen wordt het intermediair (uw tussenpersoon) niet meer volledig betaald via het provisiestelsel. Ook zijn de premies van veel verzekeringen verlaagd. Dit betekent dat u niet meer de gebruikelijke service zou kunnen ontvangen. Door middel van het abonnementsysteem / de basisbijdrage behoudt u het persoonlijk, kwalitatief en professionele advies dat u gewend bent.

naar boven 
 

Wat is SBI?
SBI verzorgt voor uw verzekeringstussenpersoon de incasso en factureringen van het abonnement c.q. de basisbijdrage. Uw verzekeringstussenpersoon is hiervoor met SBI een overeenkomst aangegaan.

naar boven
 

Kan ik een nieuwe factuur ontvangen?
Om éénmalig een nieuwe factuur aan te vragen klikt u op het contactformulier en kiest  u bij het onderwerp voor: “Aanvraag nieuwe factuur”. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een nieuwe factuur van SBI.

naar boven
 

Ik heb een factuur ontvangen, maar wil liever automatisch betalen. Kan dat?
Ja, dat kan. U heeft hiervoor reeds een machtigingsformulier ontvangen. Dit formulier kunt u invullen, ondertekenen en alsnog opsturen.

Wilt u een nieuw machtigingsformulier ontvangen, dan klikt u op het contactformulier en kiest  u bij het onderwerp voor  “Aanvraag machtigingsformulier”. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een machtigingsformulier.

naar boven
 

Ik betaal automatisch maar wil graag een overzicht van mijn betalingen
Een overzicht van de betaalde abonnementsbedragen c.q. de basisbijdrage (een factuur) kunt u één keer per jaar toegestuurd krijgen. U kunt dit opvragen door het contactformulier in te vullen en bij onderwerp voor “Jaarlijks overzicht basisbijdrage” te kiezen. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een overzicht van SBI.

naar boven
 

Waarom ontvang ik geen factuur van mijn eigen tussenpersoon?
SBI verzorgt voor uw verzekeringstussenpersoon de incasso en factureringen van het abonnements c.q. de basisbijdrage. Uw verzekeringstussenpersoon is hiervoor met SBI een overeenkomst aangegaan.

naar boven
 

Waarom ontvang ik een factuur van SBI?
SBI verzorgt voor uw verzekeringstussenpersoon de incasso en factureringen van het abonnementsbedrag c.q. de basisbijdrage. Uw verzekeringstussenpersoon is hiervoor met SBI een overeenkomst aangegaan.

naar boven
 

SBI op mijn bankafschrift?
SBI verzorgt voor uw tussenpersoon / assurantiekantoor de betalingsadministratie van het abonnementsbedrag c.q. de basisbijdrage. Daarom ziet u op uw rekeningafschrift de naam SBI staan in plaats van de naam van uw tussenpersoon.

naar boven
 

Ik heb een dubbele factuur ontvangen. Wat nu?
Wanneer u van mening bent dat u een dubbele factuur van SBI heeft ontvangen, dan kunt u dit aangeven met het contactformulier. Kies bij onderwerp voor “Dubbele factuur ontvangen”.

Vermeld in de toelichting zo nauwkeurig mogelijk de volgende gegevens:
1) De factuurnummers van beide facturen waar het om gaat
2) De bijbehorende periodes
3) De totaalbedragen van beide facturen
4) Uw voorletter(s), achternaam en adresgegevens
5) De naam van uw tussenpersoon.

Wij adviseren u de betwiste facturen tijdig en correct te voldoen, zoals gesteld in de betalingsvoorwaarden van SBI.

naar boven
 

Is mijn betaling ontvangen?
Indien uw betaling is afgeschreven en op het juiste bankrekeningnummer is overgemaakt, hebben wij uw betaling ontvangen. Mocht u hierover twijfelen dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier. Noteer altijd het factuurnummer waarover het gaat. U ontvangt binnen 5 werkdagen bericht van SBI.

naar boven
 

Adreswijziging: Ik ben verhuisd.
Wanneer u een adreswijziging door wilt geven  verzoeken wij u om dit met het contactformulier aan ons door te geven. Kies bij het onderwerp voor "Adreswijziging" en vermeld bij toelichting duidelijk wat uw nieuwe en oude adres is.
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw tussenpersoon ook op de hoogte te stellen van uw adreswijziging.

naar boven
 

Het adres op de factuur is onjuist
Wanneer u door wilt geven dat het adres welke op de factuur vermeld staat niet juist is, verzoeken wij u om dit met het contactformulier aan ons door te geven. 

Kies bij het onderwerp voor "Onjuiste gevens op factuur" en vermeld bij toelichting: 
1) Het factuurnummer
2) De onjuiste (op de factuur vermelde) adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
3) De correcte adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats).

Indien gewenst kunt u bij de toelichting ook aangeven of u een nieuwe factuur wilt ontvangen, met de juiste gegevens. Wij zullen de gegevens zo spoedig mogelijk verwerken.

naar boven
 

Gegevens van de geadresseerde op de factuur zijn onjuist 
Met het contactformulier kunt u aangeven dat de gegevens op de factuur van de geadresseerde onjuist zijn.

Kies bij het onderwerp voor "Onjuiste gevens op factuur" en vermeld bij toelichting: 
1) Het factuurnummer
2) Welke gegevens (bijv. uw naam of voorletters) onjuist staan vermeld
3) De correcte gegevens.

Daarnaast kunt u ook aangeven of u een nieuwe factuur wilt ontvangen, met de juiste gegevens. Wij zullen de wijziging in behandeling nemen en controleren op correctheid bij uw tussenpersoon.

naar boven
 

Onterechte herinnering: Factuur is al betaald/ de betaling is onderweg
Wanneer u een betalingsherinnering heeft ontvangen van SBI, dan betekent dit dat de betalingstermijn is verstreken. U wordt verzocht om de factuur (met verhogingskosten) alsnog te betalen.

Het kan zijn dat de herinnering uw betaling heeft gekruist. Indien de betaling reeds meer dan 14 dagen geleden is kunt u het contactformulier invullen. 

Kies bij het onderwerp voor "Factuur is betaald" en vermeld bij toelichting:
1) Het factuurnummer
2) Op welke datum u de factuur heeft betaald
3) Welk bedrag u heeft betaald
4) Van welk rekeningnummer het bedrag is afgeschreven

U ontvangt uiterlijk binnen 5 werkdagen bericht van SBI.

naar boven
 

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?
U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:
1- Maandbetaling via automatische incasso
2- Jaarbetaling via automatische incasso
3- Jaarbetaling via factuur (binnen 30 dagen zelf overmaken).

naar boven
 

Wat gebeurt er als ik de factuur te laat betaal?
Wanneer een factuur niet binnen 30 dagen wordt overgemaakt, ontvangt u een aanmaning (betalingsherinnering). Bij de eerste aanmaning worden € 7,50 kosten in rekening gebracht. Bij de tweede, tevens de laatste, aanmaning worden € 15,00 kosten in rekening gebracht. De verhogingskosten zijn voor de extra werkzaamheden. Deze kosten kunt u voorkomen door de factuur tijdig te betalen.

naar boven
 

Ik wil per maand betalen maar niet via automatische incasso. Kan dat?
Wanneer u niet via automatische incasso wilt betalen, is alleen betaling per jaar mogelijk. U ontvangt hiervoor een factuur welke u zelf dient over te maken.

naar boven
 

Wanneer wordt het abonnementsbedrag c.q. de basisbijdrage van mijn rekening afgeschreven?
Het bedrag wordt (maandelijks) rond de eerste van de maand van uw rekening geïncasseerd. 

naar boven